Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek, 14 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach odbyły się uroczyste Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Andrzej Nurzyński, przewodnicząca Komisji Oświatowej Anna Mościcka, radny Szaniaw – Poniat Janusz Jezierski, proboszcz parafii Szaniawy ks. Antonii Przybysz, dyrektor GZOSiP Ewa Domańska, dyrektorzy szkół i nauczyciele z terenu Gminy Trzebieszów,  nauczyciele emeryci, rodzice uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach Danuta Kornas powitała gości i złożyła wszystkim pracownikom oświaty życzenia, a także odczytała życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty

Następnie życzenia wszystkim pracownikom oświaty złożył wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis oraz przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Andrzej Nurzyński.

 

Nauczycielki z terenu Gminy Trzebieszów, które uzyskały stopień nauczyciela mianowanego złożyły ślubowanie w obecności osób zgromadzonych na uroczystości.

W dalszej części nastąpiło wręczanie nagród dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz dla pracowników oświaty.

Po części oficjalnej uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach.

Ostatnim elementem uroczystości było ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty. Aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły Danuta Kornas. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach.

Skip to content