Wodociągi

Uchwała nr LI/296/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebieszów

Regulamin wchodzi w życie 30.11.2022 r.


AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY : ZOBACZ BIP

BIP:
 
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI – WODOCIĄG W DĘBOWICY z dnia 06.04.2023 r.
 
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI – WODOCIĄG W DĘBOWICY z dnia 10.03.2023 r.
 
 
 

 

 


Dostarczanie wody w Gminie Trzebieszów realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Trzebieszowie.

ZGK Sp z o.o w swoich zasobach posiada dwie stacje uzdatniania wody:

SUW Dębowica wykonuje wszystkie prace związane z pobieraniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody odbiorcom (mieszkańcom i firmom). Posiadamy ponad 2.100 przyłączy wodociągowych i ok. 400 szt. hydrantów ppoż. Sieć główna ma długość ok. 100 km, zaś przyłącza to ponad 60 km.

Na SUW funkcjonuje system SMS informujący o błędach krytycznych w pracy  stacji (brak zasilania, niski poziom wody, awaria falownika itp.). Mamy też pracujący w automatyce agregat prądotwórczy, więc brak zasilania nie powoduje przerw w dostawach wody. Teren stacji jest ogrodzony, oświetlony, monitorowany oraz wyposażony w systemy alarmowe. Obiekt ma znaczenie strategiczne, zatem podlega szczególnej ochronie i zabezpieczeniu.

Obok bieżących prac związanych z wydobywaniem, uzdatnianiem i przesyłaniem wody są też sytuacje awaryjne, które najczęściej wiążą się z uciążliwymi  przerwami w jej dostarczaniu odbiorcom.  

Woda pobrana z ziemi jest napowietrzana i uzdatniania na złożach piaskowo-żwirowych (usuwanie żelaza, manganu i amoniaku). W 2019 roku wymieniono złoża w trzech z sześciu zbiorników.

Płukanie złóż – miodowy kolor to wytrącone żelazo i mangan.  Aby proces był prawidłowy co kilka lat należy wymieniać złoża.

 

 

 

Dane archiwalne:

 

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

Wszystkie miejscowości na terenie gminy Trzebieszów są zwodociągowane

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w ROKU 2018 – PREZENTACJA

46

Gmina korzysta z ujęcia wody pitnej w Dębowicy. Zasób tego ujęcia pokrywa w całości potrzeby gminy. Woda poddawana jest uzdatnianiu poprzez odżelazienie. Jakość wody tłoczonej do sieci jest systematycznie kontrolowana przez Sanepid.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w ROKU 2018 – PREZENTACJA

Skip to content