HISTORIA 1927 Zniesienie gmin wiejskich Krasusy, Jakusze i Skrzyszew oraz zmiana granic gmin na terenie powiatu łukowskiego w województwie lubelskiem.

Zniesienie gmin wiejskich Krasusy, Jakusze i Skrzyszew oraz zmiana granic gmin na terenie powiatu łukowskiego w województwie lubelskiem.

Dz.U.1927.31.281 z dnia 1927.04.01

Status: Akt nieoceniany

Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 14 marca 1927 r.

o zniesieniu gmin wiejskich Krasusy, Jakusze i Skrzyszew oraz o zmianie granic gmin na terenie powiatu łukowskiego w województwie lubelskiem.

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 roku w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. ? 86, poz. 770) zarządzam co następuje:

Skip to content