I Gminny dzień Seniora w Gminie Trzebieszów. W Seniorach jest moc !!!

24 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Zembrach odbył się I Gminny Dzień Seniora w Gminie Trzebieszów. W zabawie wzięło udział ponad 200 seniorów z terenu naszej gminy oraz z goście z Gminy Zbuczyn , Siemiatycz i Polskowoli.

Inicjatywa organizacji uroczystości  to oddolna potrzeba naszych seniorów, którzy połączyli siły we wspólnych przygotowaniach zabawy. Punktem wyjścia do je organizacji były obchody Złotych Godów w Gminie Trzebieszów, świętowane kilka tygodni temu.

Organizatorkami tej uroczystości były Animatorki Społeczne (Panie Anna Mościcka ? radna RG Trzebieszów, Anna Celińska z Zembrów oraz Zenia Sierpień) Klub Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie. Uroczystość została zorganizowana pod hasłem ?Dawne obrzędy i tradycje weselne ? wspomnienia?

FOTOGALERIA

 

Spotkanie seniorów uświetnił występ Zespołu Zaścianek, który przedstawił tradycyjne wiejskie wesele. Swój program artystyczny zaprezentował także Zespół Zorza z Polskowoli. O oprawę muzyczną spotkania zadbała Gminna Kapela Siemiatycka.

Temat spotkania wywołał u przybyłych seniorów moc wspomnień z czasów ich młodości. Część z nich przyniosła własne fotografie, ukazujące dawne zwyczaje i tradycje weselne. Należy podkreślić, że specjalnie na potrzeby spotkania odtworzono wystrój wiejskiej chaty, dzięki czemu uroczystość zyskała niepowtarzalny folkowy klimat.

Dzień Seniora jest jedną z 17 inicjatyw , które zostały wsparte finansowo przez Wójta Gminy Trzebieszów Pana Mirosława Szekalisa w ramach tzw. Małych Inicjatyw Lokalnych. Dodatkowe środki na organizację imprezy uzyskano z funduszy projektu, w ramach którego szkoliły się przyszłe liderki lokalnych działań społecznych .

Wspomniana impreza nie odbyłaby się bez finansowego, rzeczowego, jak i wolontaryjnego wsparcie wielu ludzi .

Dziękujemy obecnym na tej uroczystości za wsparcie i pomoc

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

 

 

Skip to content