I RAJD ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA – ZAPRASZAMY

Klub Sportowy Lesovia Trzebieszów i Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Wypoczynku  
w Trzebieszowie zapraszają mieszkańców Gminy Trzebieszów na

I RAJD ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

pod patronatem Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalisa

ZGŁOSZENIE 

 

REGULAMIN  I RAJDU ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 2017

  1. Cele rajdu:

Organizator:  

  1. Termin: 03 maja 2017 r. (środa)
  2. Trasa rajdu: (ok 35 km)

1) Start  GOK Trzebieszów, godzina 14.30 – Popławy-Rogale – Gołowierzchy – Mikłusy – Zembry – Maciejowice – 2) Ognisko  Szkoła Podstawowa w Jakuszach – Leszczanka – 3) Meta ? Urząd Gminy Trzebieszów

  1. Zgłoszenia: Formularze zgłoszeniowe indywidualne lub grupowe (załącznik nr 1) należy dostarczyć do: Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie w wersji papierowej lub elektronicznej na e-mail [email protected] do  dnia 28 kwietnia 2017 (piątek). Kontakt do koordynatora Rajdu: GOK   25 796 0383
  2. Warunki uczestnictwa:

ZGŁOSZENIE

  1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
  1. Postanowienia końcowe:
  1. Informacje dodatkowe:

3)  Szczegółowe informacje: GOK  Tel.  25 796 0383 lub na stronie internetowej archiwum.trzebieszow.gmina.pl  oraz www.gok.gminatrzebieszow.pl  lub w GOK`u

Skip to content