I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebieszów

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebieszów obejmującej działkę ewidencyjną o nr 194/5 położoną w miejscowości Wólka Konopna, gm. Trzebieszów.

Link:

https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=175&p1=szczegoly&p2=1205734

Skip to content