II RAJD ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA. ZAPRASZAMY

Klub Sportowy Lesovia Trzebieszów i Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie zapraszają mieszkańców Gminy Trzebieszów na II RAJD ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

pod patronatem Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalisa

 

ZGŁOSZENIE  ON-LINE

 

REGULAMIN  II RAJDU ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 2018

  1. Cele rajdu:

Organizator:  

  1. Termin: 03 maja 2018 r. (CZWARTEK)
  2. Trasa rajdu: (ok 20 km)

1) Start  GOK Trzebieszów, godzina 13.15

TRASA: GOK Trzebieszów – Popławy-Rogale – Gołowierzchy – Mikłusy – Zembry – Zambry – Płudy – Wierzejki – Kurów – Trzebieszów-Kolonia – Trzbieszów Drugi –
2) META  – 
Ognisko  Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie

  1. Zgłoszenia: ON LINE
  2. Kontakt do koordynatora Rajdu: GOK   25 796 0383
  3. Warunki uczestnictwa:

ZGŁOSZENIE – ON LINE

  1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
  1. Postanowienia końcowe:
  1. Informacje dodatkowe:

3)  Szczegółowe informacje: GOK  Tel.  25 796 0383 lub na stronie internetowej archiwum.trzebieszow.gmina.pl  oraz www.gok.gminatrzebieszow.pl  lub w GOK`u

Skip to content