III Powiatowy Konkurs Keyboardowy ,,Tańczące palce

 1. I. Organizator:
 1. Cele konkursu:

III. Termin i miejsce konkursu:

   Karty zgłoszeń należy przesłać pocztą w terminie do dnia 15 maja 2016

na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku

Trzebieszów drugi 31

21-404 Trzebieszów

lub na e-mail: [email protected]

Miejsce konkursu:

Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 21 maja 2016r (sobota) o godz. 11.00

w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku  w Trzebieszowie (sala widowiskowa).IV. Warunki uczestnictwa:1. Konkurs adresowany jest do solistów, amatorów, uczących się gry na keyboardach w domach kultury lub innej amatorskiej formie np.(ogniska muzyczne),lekcje prywatne itp. Konkurs nie jest przeznaczony dla osób uczących się w szkołach muzycznych.

 1. 2. Warunkiem udziału jest przygotowanie dwóch dowolnych utworów, (czas trwania ok.6 minut), wskazane jest zróżnicowanie utworów pod względem charakteru, stylu itp.
 2. Utwory muzyczne należy wykonać z pamięci.
 3. 4. W konkursie obowiązuje zakaz wykorzystywania gotowych, nagranych fragmentów zarejestrowanych na wewnętrznych bądź zewnętrznych nośnikach danych. Jury zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykonania.
 4. 5. zgłoszony repertuar nie może ulec zmianie.
 5. Uczestnicy zapewniają sobie instrument i statyw we własnym zakresie.
 6. Organizator obsługuje nagłośnienie instrumentów.
 7. Kategorie wykonawcze:

I- uczniowie kl. 0-III  (6-9 lat),

II- uczniowie kl. IV-VI  (10-13lat),

      III- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (14-18 lat).

 1. Ocena i nagrody:

     Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:

– stopień trudności utworów,

– umiejętność wykorzystania możliwości instrumentu w czasie rzeczywistym,

– poprawność wykonania utworów,

– ogólne wrażenia artystyczne,

– dobór repertuaru,

– prezentację sceniczną uczestnika.

Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów konkursu i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. Decyzja jury jest ostateczne.

VII. Sprawy organizacyjne:

 1. Dojazd i wyżywienie we własnym zakresie.
 2. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoważne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: pan Mariusz Gajda tel. 608 341 716

oraz GOKiW Trzebieszów 25 796 03 83

 1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

Dla osób biorących  udział w konkursie

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101. poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie w związku z realizacją celów statutowych oraz dokumentacji.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojej osoby przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych i działań promujących jednostkę poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Z 2006r NR 90, poz. 631, z późn  zm.).

Skip to content