INFORMACJA AZBEST

Zgłoszenia mieszkańców gminy na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie, proszę o zgłaszanie się mailowo na adres [email protected], osobiście w Urzędzie Gminy lub telefonicznie pod numerem 25-796-25-41 wew. 207.

Termin zgłoszeń trwa do 14 maja 2021 roku.

Skip to content