INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – SUSZA

W ZWIĄZKU ZE STRATAMI W UPRAWACH POWSTAŁYCH W WYNIKU SUSZY INFORMUJE POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW, IŻ STOSOWNE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO URZĘDU GMINY TRZEBIESZÓW W CELU KOMISYJNEGO OSZACOWANIA STRAT. FORMULARZE OŚWIADCZEŃ SĄ DOSTĘPNE W UG TRZEBIESZÓW W POKOJU NR 12 NA I PIĘTRZE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY (zakładka “DO POBRANIA”).

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJE, ŻE KOMISYJNE OSZACOWANIE STRAT MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO POTWIERDZENIU SUSZY PRZEZ INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA W PUŁAWACH, KTÓRY DO TEJ PORY NIE POTWIERDZIŁ TAKIEJ SYTUACJI NA OBSZARZE NASZEJ GMINY.

 

WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW

/-/ MIROSŁAW SZEKALIS

 

 

Skip to content