INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. dostarczone do urzędu gminy, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy urzędu gminy.

Zgłoszenie może zostać:

1) doręczone bezpośrednio do urzędu gminy,

2) przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania;

3) w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej w terminie do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.  W przypadku dokonania zgłoszenia w sposób określony w pkt. 3:

       1) nie jest wymagany podpis elektroniczny;

       2) oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy tradycyjną pocztą;

       3) dopuszczalne jest:

  1. a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. b) przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,
  3. c) potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnika wyborczego albo pracownika urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy Trzebieszów: [email protected] lub platformy e-PUAP (skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka ).

    W przypadku braków w zgłoszeniu urzędnik wyborczy lub pracownik Urzędu Gminy będzie kontaktował się z osobą dokonującą zgłoszenia telefonicznie lub za pośrednictwem  e-mail, podobnie będzie wyglądał kontakt z kandydatem na członka OKW.

    Dlatego też proszę o podawanie na formularzach zgłoszeniowych zarówno nr telefonu  jak i adresu e-mail.

Kontakt telefoniczny do urzędnika wyborczego: 697 017 474 

Kontakt do Urzędu Gminy Trzebieszów: 25 796 03 55

Urzędnik Wyborczy  Gminy Trzebieszów

               /-/Anna Abramczuk

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/38491)

Skip to content