INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV o numerach oraz granicach obwodów głosowania,

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV

z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Skip to content