WYBORY 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Trzebieszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia  2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 3,

– Nr 2, w liczbie 2,

– Nr 3, w liczbie 2,

– Nr 4, w liczbie 2,

– Nr 5, w liczbie 3,

– Nr 6, w liczbie 4,

– Nr 7, w liczbie 2

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Lublinie IV

 

/-/ Krzysztof Marek Niezgoda

 

Źródło: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=244&p1=szczegoly&p2=1501522

Skip to content