INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Trzebieszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, co następuje:

Par 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 wrzesnia 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

– Nr 5, w liczbie 1, 

– Nr 7, w liczbie 1,

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

– Nr 1, w liczbie 2,

– Nr 3, w liczbie 1,

– Nr 4, w liczbie 1,

Par. 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów.

Par.3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Lublinie IV

 /-/

Krzysztof Marek Niezgoda

 

Skip to content