INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 26 kwietnia 2019 r. (o losowanie członków obwodowych komisji wyborczych)

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Trzebieszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia ????. r. do godz. ??.. w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 §2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu ????. r. o godz. ??.. w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów.

§3.

W dniu 29.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 2

– Nr 3

– Nr 4

– Nr 7

§4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Lublinie IV

 /-/

Krzysztof Marek Niezgoda

Skip to content