Informacja o dofinansowaniu zadania przez WFOŚiGW w Lublinie.

Gmina Trzebieszów otrzymała pożyczkę w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie “Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trzebieszowie. 

Celem tego zadania jest:

Skip to content