Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych

Informujemy, że od 4 maja 2020 roku właściciele nieruchomości , którzy nie dopełnili obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, (w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego), otrzymają informację o nieprawidłowej selekcji odpadów komunalnych z podanym numerem telefonu, pod którym uzyskają niezbędne informacje.

Od 1 czerwca 2020 roku właściciele nieruchomości , u których stwierdzono brak selektywnego zbierania odpadów otrzymają: ?Protokół stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zbiórki selektywnej odpadów komunalnych?.

 

Będzie to skutkowało czterokrotnością opłaty miesięcznej, w miesiącu w którym stwierdzono nieprawidłowości.

Skip to content