INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  Gmina Trzebieszów wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

 W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie Gminy Trzebieszów winni złożyć informację o rodzajach i  ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk formularza informacyjnego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebieszów (w załączeniu) oraz u Sołtysów.

Sposób składania informacji:  Urząd Gminy w Trzebieszowie Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, pocztą na wskazany wyżej adres lub u sołtysa.

Termin składania informacji:   do dnia 29.11.2019 r.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku.

POBIERZ WNIOSEK- PDF

POBIERZ WNIOSEK – WORD

Skip to content