INFORMACJA ODPADY

W związku z koniecznością osiągania odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych przez Gminę Trzebieszów, prosimy mieszkańców gminy o prawidłową segregację odpadów, w tym przede wszystkim “Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych”.

Przypominamy, że waga pojedynczego worka z popiołem z gospodarstw domowych, nie może przekraczać 20 kg.

W 2022 roku będą prowadzone zmożone kontrole segregacji odpadów komunalnych, a za brak prawidłowej segregacji grozi opłata podwyższona w wysokości 100 zł/osoba/miesięcznie.

Skip to content