Informacja OSP Trzebieszów o realizacji projektu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie pod koniec sierpnia 2019 r. zakończyła realizację projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku OSP w Trzebieszowie w celu utworzenia nowego miejsca spotkań.

Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego w miejscowości Trzebieszów poprzez utworzenie jednego nowego miejsca spotkań.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo  objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Trzebieszów 03.09.2019

Skip to content