Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2019 poz. 90) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie informuje, że dla hodowców świń wprowadzono obowiązek wdrożenia programu monitorowania i zwalczania gryzoni oraz utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi.

 
1. Monitoring aktywności szkodników należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić brak aktywności szkodników w obiektach.
 
2. Powinien się on odbywać nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 
3. Stacje deratyzacyjne należy ustawić przed magazynem ściółki, chlewnią i magazynem pasz.
 
4. Należy prowadzić dokumentację dotyczącą wszelkich działań związanych z ochroną obiektów przed szkodnikami, w szczególności datę wyłożenia i rodzaj środka oraz ocenę jego skuteczności.

 

Skip to content