INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., informuję, co następuje:

§ 1.
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Gminie Trzebieszów odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów.

 

 

Wójt Gminy Trzebieszów
/-/
Mirosław Szekalis

Skip to content