Informacja zewnętrzna: szkolenia zawodowe oraz płatne staże pracy na terenie województwa lubelskiego dla osób 18-29 lat

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  ?Aktywni i zatrudnieni ? młodzi na rynku pracy?, który  jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 ? 2020.

Nasze działania w ramach  projektu kierujemy do tzw. młodzieży NEET z województwa lubelskiego, czyli:

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczestnicy otrzymają:

 

Wsparcie finansowe m.in. stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu, opłacenie badań lekarskich, ubezpieczenie na czas stażu

 

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie jesteśmy chętni do spotkania u Państwa z potencjalnymi uczestnikami, aby opowiedzieć im o korzyściach jakie mogą odnieść. Państwo z kolei możecie nam pomóc na wiele sposobów, np.:

 

Projekt pt.:?Aktywni i zatrudnieni ? młodzi na rynku pracy? jest realizowany w partnerstwie Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska (Partner wiodący) z IT Config Sp. z o.o. (Partner projektu) na terenie województwa lubelskiego od 01.03.2017r. do 28.02.2018r.

 

Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo na stronie internetowej: http://aktywnizatrudnieni.projektyefs.pl/

Realizator Projektu

IT Config Sp. z o.o.
www.itconfig.com.pl
ul Powstańców 69,
05-870 Błonie
tel: 661 285 623

Partner Projektu

Centrum Edukacyjne Żelazna
Magdalena Karpik-Adamska
www.cezelazna.pl

ul. Wałbrzyska 11 lokal 85
02-739 Warszawa

Biuro Projektu

[email protected]
ul. Lubelska 86,
22-100 Chełm

Skip to content