Inicjatywa lokalna Nr 3/16 w Gminie Trzebieszów już za nami. Konkurs “Drugie życie śmieci”

Inicjatywa lokalna Nr 3/16 w Gminie Trzebieszów już za nami.

Konkurs “Drugie życie śmieci”, w której wzięły dział dzieci ze szkół z Gminy Trzebieszów,to pomysł grupy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mikłusach: Pani Bożeny Matusiak, Doroty Ławeckiej i Marka Kulpy. W konkursie finansowanym przez Gminę Trzebieszów w ramach inicjatywy lokalnej  i Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie w ramach inicjatywy lokalnej wzięło udział 26 dzieci z 7 szkół podstawowych Gminy Trzebieszów, w tym 12 uczniów z klas I-III i 12  z klas IV-VI.  Konkurs przebiegał dwuetapowo. Uczestnicy mieli do wykonania prace plastyczne  wykorzystując domowe odpady oraz wzięli udział w teście wiedzy związane z gospodarką wodno-ściekowa.  Łącznie każdy z uczestników mógł otrzymać 24 punkty za test i pracę plastyczną. 

FOTOGALERIA

Komisja konkursowa, w skład której weszli: Sekretarz Gminy Sławomir Smolak, Dyrektor ZGK Pan Andrzej Szyszko-Celiński , Pani Dyrektor GOKiW Jadwiga Celińska, oraz Dyrektor SP Mikłusy Pan Marek Kulpa  po analizie wyników testu z zakresu wiedzy o gospodarce wodnościekowej, oraz oceniając prace plastyczne uczestników  ustaliła co następuje:

I miejsce w kategorii klas I-III Komisja konkursowa przyznała Igorowi Turskiemu z klasy III ze SP w Dębowicy.

Wyróżnienia w kategorii klas I-III otrzymali:

I miejsce w kategorii klas IV-VI  komisja konkursowa przyznała Weronice Krasuskiej z klasy VI ze SP w Mikłusach.

Wyróżnienia w kategorii klas IV-VI otrzymali:

Celem tego projektu było promowanie ponownego wykorzystania śmieci oraz zwiększenie wiedzy na tematy związane z gospodarka wodno-ściekową. Patronat nad całościa konkursu objął Pan Wójt Mirosław Szekalis. 

INFORMACJA PRASOWA

Konkurs Ekologiczny ?Drugie życie śmieci? w Mikłusach

Dnia 7 czerwca 2016 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Mikłusach Konkurs Ekologiczny pod hasłem ?Drugie życie śmieci? zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych Gminy Trzebieszów. Konkurs został przygotowany przez grupę inicjatywną w składzie: Marek Kulpa ? dyrektor Szkoły Podstawowej w Mikłusach, Bożena Matusiak i Dorota Ławecka ? nauczycielki przyrody z tej szkoły.

Do konkursu przystąpiło 26 uczniów z 7 szkół podstawowych Gminy Trzebieszów: SP Celiny, SP Dębowica, SP Jakusze, SP Leszczanka, SP Mikłusy, SP Trzebieszów i SP Szaniawy.

Konkurs składał się z dwóch części: artystycznej ? przygotowanie pracy plastycznej z materiałów przeznaczonych do recyklingu oraz  teoretycznej ? rozwiązanie testu o tematyce ekologicznej. Uczniowie pisali testy indywidualnie w 4 salach pod nadzorem nauczycieli, a następnie komisja konkursowa sprawdziła odpowiedzi uczniów i przyznała punkty (maksymalnie 12 pkt). Osobno zebrało się Jury do oceny prac plastycznych, w skład którego weszli: Sławomir Smolak ? Sekretarz Gminy Trzebieszów, Andrzej Szyszko-Celiński ? Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Jadwiga Celińska ? Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku oraz Marek Kulpa ? Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mikłusach. Jury miało do przyznania maksymalnie po 12 pkt za pracę uczniowską. Kilka prac otrzymało maksymalne noty.

Pierwsze miejsce w kategorii klas I-III zdobył Igor Turski z klasy III SP w Dębowicy.

Wyróżnienia w kategorii klas I-III otrzymali:

Aleksandra Szmulik (SP w Trzebieszowie)

Zuzanna Krasuska (SP w Mikłusach)

Wiktoria Celińska-Mysław (SP w Dębowicy)

Piotr Głuchowski (SP w Jakuszach)

Pierwsze miejsce w kategorii klas IV-VI zdobyła Weronika Krasuska z klasy VI SP w Mikłusach.

Wyróżnienia w kategorii klas IV-VI otrzymali:

Maciej Głuchowski (SP w Mikłusach)

Oliwia Majewska (SP w Trzebieszowie)

Kamila Wysokińska (SP w Jakuszach)

Zuzanna Płudowska (SP w Jakuszach)

Nagrody główne ? 2 tablety dla zwycięzców oraz nagrody za udział zostały ufundowane przez Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalisa, a nagrody książkowe za wyróżnienia przez Dyrektora ZGK w Trzebieszowie Andrzeja Szyszko-Celińskiego.

Dzięki tej pożytecznej inicjatywie, przy wsparciu czynników samorządowych idea ekologii zyskała rozgłos w środowisku lokalnym i dała młodym ludziom satysfakcję ze zdobytych nagród.

Skip to content