IV Sesja Rady Gminy Trzebieszów

IV Sesja Rady Gminy Trzebieszów, odbędzie się  w dniu 24 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 1530 w świetlicy wiejskiej w Jakuszach.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, podsumowanie roku 2018;
  5. Podjęcie uchwał:
  1. Informacje radnych ? wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.                                                 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

 /-/

  Andrzej Nurzyński

Skip to content