Jakie są warunku zycia. Wypełnij ankietę !!!

Zapraszamy Mieszkańców obszaru działania LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, szczególnie Gminy Trzebieszów, do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb Mieszkańców. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ww. ankiety.

  1. Link do samej ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=2b9fdba4&&b=012481c67&&c=a065ec00

Skip to content