Jakość wody w Gminie Trzebieszów . Informacja ZGK

Trzebieszów, dnia 10.06.2019r.

I N F O R M A C J A

Informujemy mieszkańców Gminy Trzebieszów, że woda w sieci ma dobrą jakość i nie wymaga przegotowania przed spożyciem. W ostatnich tygodniach sieć była intensywnie płukana i chlorowana, a jednocześnie stale wykonywane były badania jej jakości. Podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt i woda ma już dobrą jakość. Mając na uwadze, że skażenie pojawiło się w studni głębinowej Nr 2 w sposób nagły i nieoczekiwany, woda profilaktycznie nadal jest chlorowana, ale jedynie w dawce ok. 30% dopuszczalnego stężenia. Taka ilość jest niemal niewyczuwalna w smaku i zapachu, a mimo to przyczynia się do dezynfekcji wody – do jej stabilności w zakresie mikrobiologii.

                                                                                  Dyrektor

                                                              /-/ Andrzej Szyszko-Celiński

Skip to content