JEST ZABAWA – JEST SPRZĄTANIE !!!

 
6 sierpnia w godzinach 18.26-18-47 kierowca czarnego BMW (dwukrotnie dokonał tzw. “palenia gumy” na targowisku w Trzebieszowie Drugim, czyli w miejscu publicznym) oraz zanieczyścił teren targowiska.
ZAPRASZAMY DO POSPRZĄTANIA PO SOBIE. Czas do końca tygodnia. Kontakt z sekretariatem urzędu.
Inaczej nagranie i stosowne zdjęcia przekazujemy Policji oraz zostaną one upublicznione celem edukacji.
 
 

Przypominamy…
Za spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ? a można za to uznać ?palenie gumy? i ?drifting? w miejscu publicznym, zgodnie z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń, można otrzymać mandat do 500 zł i 6 punktów karnych.
Art. 145. [Zaśmiecanie miejsc publicznych] Kodeksu wykroczeń.
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
 
Skip to content