Kapsuła Czasu w Trzebieszowie. Ponowne otwarcie 1 lipca 2118 roku

Świadomi ulotności czasów, w których żyjemy oraz kierując się pragnieniem zachowania pamięci o nas samych, w imieniu mieszkańców Trzebieszowa zwracamy się dzisiaj do potomnych z przekazem będącym próbą utrwalenia w czasie obrazu naszego życia. Zainspirowała nas do tego rocznica 600-lecia istnienia na Ziemi Łukowskiej wsi królewskiej Trzebieszów założonej przez Króla Władysława Jagiełłę, miejscowości która stała się domem wielu pokoleń mieszkańców, wywodzących się z różnych narodów i stron świata.

W kapsule czasy władze samorządowe umieściły:

List Wójta Gminy Trzebieszów  do mieszkańców Trzebieszowa, którzy będą żyli tutaj za 100 lat. List ten zawiera m.in. :

Do kapsuły oprócz listu, włożono także na pamiątkę:

Sekretarz Gminy wyraził nadzieję, że za 100 lat nasi potomkowie będą mieli możliwość ich odczytania i będzie to niewątpliwie frajda odnajdywania na nich swoich przodków i członków swoich rodzin. Liczymy, że wśród zgromadzonych przy otwarciu Kapsuły Czasu za 100 lat, będą nasi potomkowie, żyjący w Gminie Trzebieszów.

Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis w swoim liście do potomnych pisze: Liczę, że wśród zgromadzonych przy otwarciu Kapsuły Czasu, będą nasi potomkowie, żyjący w naszej Gminie. Wspomnijcie nas na chwilę i pamiętajcie, że robiliśmy wszystko, aby mieszkańcom Gminy Trzebieszów żyło się dobrze. Niech ta Kapsuła Czasu połączy Przeszłość z Teraźniejszością i stworzy pomost ku Przyszłości.

Symbolicznego wmurowania kapsuły czasu  dokonali:
Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, Z-ca Wójta Gminy Trzebieszów Jacek Krzyszczak, J.E. Ks. Biskup Kazimierz Gurda oraz Ks. Kanonik Ryszard Kozieł proboszcz tutejszej parafii,
Senator RP Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Starosta Łukowski Janusz Kozioł, Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Tadeusz Brzozowski, Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Marek Izdebski  i  Honorowy Obywatel Gminy Trzebieszów Konstanty Strus.

FOTOGALERIA – KAPSUŁA CZASU

 

Skip to content