Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2020′

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie oraz wójt Mirosław Szekalis zapraszają kobiety z terenu gminy Trzebieszów do udziału w plebiscycie ..Kobiety Roku
Gminy Trzebieszów 2020??.

W tegorocznej edycji plebiscytu organizatorzy postanowili zmienić formułę konkursu z lat poprzednich. Tym razem konkurs odbędzie się bez podziału na kategorie. Ponadto mogą w nim wziąć udział również te kobiety, które w poprzednich latach brały już udział w plebiscycie, a także te kobiety, które w nim wygrywały. Swoje kandydatki mogą zgłaszać Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2020”
m.in. sołtysi, radni, przedsiębiorcy, placówki oświatowe, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, a także grupy nieformalne, pod warunkiem zebrania co najmniej 8 podpisów.

Organizatorzy oczekują na zgłoszenia do 27 lutego do godziny 15:00. Można ich dokonywać
osobiście w Gminny Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, a także drogą
elektroniczną. W obu tych przypadkach potrzebny będzie formularz zgłoszeniowy. Wręczenie
statuetek i nagród odbędzie się podczas uroczystych obchodów Gminnego Dnia Kobiet, które
odbędą się 8 marca o godzinie 13:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Trzebieszowie.

REGULAMIN i ZGŁOSZENIA TUTAJ:
https://drive.google.com/open?id=1DdKK-zayH-kNhMwXbj2kk_5Kc6G2vqvS

Skip to content