Kolejna dotacja dla naszej Gminy

Dzisiaj w siedzibie Lokalnej Grupa Działania Razem w Łukowie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie podpisał umowę powierzenia naszej jednostce grantu w wysokości 14 193,00 złotych

Dzięki pozyskanym środkom wspólnie z Wójtem Gminy Trzebieszów Mirosławem Szekalis, a także Klubem Seniora ,,Na Topie” uruchomimy w naszej jednostce Międzypokoleniową Akademię Rozwoju w Gminie Trzebieszów  

Grant został wybrany do realizacji przez Radę LGD ?RAZEM? i otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020

Akademia Rozwoju to cykl zajęć różnego charakteru, które realizowane będą przez niemal cały bieżący rok. W naszym Ośrodku w ramach projektu odbywały się będą m. in. warsztaty garncarskie, aromaterapeutyczne, mydlarskie, żywieniowe, taneczne i językowe. Uczestnicy Akademii będą mieli okazję wziąć udział w kursie samoobrony, a także w kursie udzielania pierwszej pomoc. Większość z zajęć będzie miała formę cykliczną i kilkugodzinną.


Ponadto wspólnie z uruchomionym w minionym roku Klubem Szachowym działającym przy GOK-u zorganizujemy Otwarte Zawody w Szachy i Warcaby. Całość cyklu zakończy Uroczysta Gala Międzypokoleniowej Akademii Rozwoju w Gminie Trzebieszów podczas której odbędzie się wręczenie dyplomów wszystkim jej uczestnikom.


Grant ma na celu integrację mieszkańców, ich aktywizację i tworzenie międzypokoleniowej więzi pomiędzy uczestnikami, co przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego i ludzkiego oraz rozwoju miejsc spotkań.

Program jest otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzebieszów 

Na zajęcia warsztatowe, które ograniczone są liczbowo pod względem ilości uczestników, będzie obowiązywała lista zapisów. O kolejności decyduje termin rejestracji uczestnika do konkretnych zajęć/warsztatów. Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu będą umieszczone m. in. w mediach społecznościowych GOK-u oraz na stronie UG w Trzebieszowie ?

Dziękujemy Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania ,,RAZEM” w Łukowie p. Sylwii Romańskiej – Węzik wraz z całym zespołem za owocną i profesjonalną współpracę  Liczymy, że sytuacja w kraju pozwoli na możliwie jak najszybsze rozpoczęcie realizacji naszego projektu 

MIĘDZYPOKOLENIOWA AKADEMIA ROZWOJU W GMINIE TRZEBIESZÓW

ZADANIE OBEJMUJE:
– warsztaty pierwszej pomocy (4 godziny x 2 grupy po 15 osób)
– warsztaty z samoobrony (8 x 1 godzina dla 20-osobowej grupy)
– warsztaty z języka angielskiego (14 x 45 min dla 20-osobowej grupy)
– warsztaty mydlarskie (2 godziny x 4 grupy po 15 osób)
– wykład dotyczący zdrowego żywienia (1 godzina dla 30-osobowej grupy)
– warsztaty garncarskie (4 x 2 godziny dla 15-osobowej grupy)
– warsztaty taneczne (4 x 2 godziny dla 20-osobowej grupy)
– warsztaty aromaterapeutyczne (7 godzin dla 15-osobowej grupy)
– Turniej Szachowy Pamięci Powstańców Styczniowych z wręczeniem dyplomów (ok 6 godzin dla 40-osobowej grupy), w tym zakup statuetek (5 szt.) i wydruk dyplomów (200 szt.)
Całkowity koszt realizacji: 14 940,00 złotych
Pozyskany grant: 14 193,00 złotych
Wkład własny: 747,00 złotych
 
Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD “RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania
?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

Skip to content