Kolejne środki na budowę i modernizację dróg do gruntów rolnych w naszej gminie.

 
Gmina Trzebieszów otrzymała z Zarządu Województwa Lubelskiego
106 056,00 zł*
z przeznaczeniem na:
1) budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ;
2) modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Cieszymy się ?
_________________________________________________
*UCHWAŁA NR CCCLIX/6228/2022 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału w 2022 roku środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej
Skip to content