Komenda Powiatowa Policji w Łukowie otrzymała sztandar

Parlamentarzyści i samorządowcy ziemi łukowskiej w uznaniu działań podejmowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, wyrazili wolę ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

więcej informacji

https://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/117782,Komenda-Powiatowa-Policji-w-Lukowie-otrzymala-sztandar.html

 

Skip to content