KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

 

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 W trakcie oblotu pszczół nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub w innych miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.

  1. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół.
  2. Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
    1. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.
    2. Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy i stosujących środki ochrony roślin.
    3. Należy tak dobierać środki ochrony roślin aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (?), podlega karze grzywny.


fot: By Maciej A. Czyzewski – Praca własna, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8786717

Skip to content