KOMUNIKAT – upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku

Informujemy, że w ramach treningu w dniu 1 sierpnia 2016r. o godzinie 17.00 będzie podawany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności województwa lubelskiego -ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Skip to content