KONKURS: KOBIETA ROKU GMINY TRZEBIESZÓW 2018. Zapraszamy do udziału

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIOWA


Regulamin konkursu Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2018

Honorowy patronat Wójt Gminy Trzebieszów

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie.

KOBIETA ROKU GMINY TRZEBIESZÓW 2018 przyznawany jest za szczególne osiągnięcia w sferze kulturalnej, społeczne i gospodarczej.

1.  Cele konkursu Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2018.

Celem konkursu Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2018 r. , jest wyróżnienie kobiet z gminy Trzebieszów, które swoją działalnością przyczynią się do rozwoju kulturalnego, oświatowego, społecznego i gospodarczego gminy Trzebieszów.

2. Uczestniczkami konkursu  mogą zostać kobiety z terenu gminy Trzebieszów wyłączając laureatki konkursu z roku 2017.

3. Do konkursu kandydatki mogą zgłaszać:

4.  Zasady przyznawania tytułu ,,Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2018.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:

5. Opisy poszczególnych kategorii.

6.Warunki uczestnictwa w plebiscycie Kobieta Roku Gminy Trzebieszów 2018.

7. Ocena konkursu i ogłoszenie wyników.

  1. Oceny kandydatek na ,,Kobietę Roku 2018r? dokona  komisja w skład, której wejdą przedstawiciele powołani przez organizatora oraz laureatki konkursu z roku 2017.
  2. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
  3. Wręczenie nagród odbędzie się 11 marca 2018 roku w sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie podczas uroczystych  Obchodów Dnia Kobiet.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Kandydatki
,,KOBIETA ROKU GMINY TRZEBIESZÓW 2018″

Skip to content