Konkursy dla organizacji pozarządowych – ZESTAWIENIE

edukacja, dzieci i młodzież

 

polityka społeczna, rynek pracy, ekonomia społeczna

 

wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

ochrona środowiska

 

rozwój lokalny

  • Działaj lokalnie http://www.dzialajlokalnie.pl/ program Akademii Rozwoju Filantropii oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
  • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę Seniorzy w Akcji http://www.seniorzywakcji.pl/ (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)
  • Fundacja Wspomagania Wsi http://www.fww.org.pl projekt ?Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne dokumentów planistycznych? (samorządy mogą ubiegać się o sfinansowanie konsultacje planu miejscowego lub studium) 

nowe technologie

kultura

 

 

Skip to content