Konstanty Strus Honorowym Obywatelem Gminy Trzebieszów

Siedlecki przedsiębiorca Konstanty Strus został Honorowym Obywatelem Gminy Trzebieszów. Tytuł ten za działalność społeczną na terenie Gminy Trzebieszów, Rada Gminy nadała 31 marca. Uroczyste wręczenie Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Trzebieszów nastąpiło 9 maja podczas uroczystej sesji Rady Gminy Trzebieszów, która odbyła się w Szaniawach Poniatach w obecności Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka.

FOTORELACJA

– Pochodzę z Trzebieszowa. Tutaj się wychowałem, uczęszczałem do szkoły podstawowej. Do dziś mam tu przyjaciół i bardzo dobrze się czuję w Trzebieszowie. Uczestniczę w różnych przedsięwzięciach, do których zaprasza mnie wójt . Czuję się tu dobrze dlatego tu jestem. Zawsze byłem, jestem i pozostanę z Trzebieszowem pomimo, że mieszkam i pracuję w Siedlcach. Za to wyróżnienie dziękuję Radzie Gminy i Wójtowi. Jest to dla mnie wielki zaszczyt  mówi Honorowy Obywatel Gminy Trzebieszów Konstanty Strus.

Jest to pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Trzebieszów. Tytuł ten został nadany przez Radę Gminy na wniosek Wójta Mirosława Szekalisa. – Cieszymy się, że taki przedsiębiorca ma czas i wspiera nasze inicjatywy. Najlepszym przykładem może być wzniesiony w ubiegłym roku Pomnik Mitropa w Szaniawach  Poniatach. Pan Konstanty wspiera również kluby sportowe oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – mówi Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis.

tekst: Radio Podlasie  – Podalsie24.pl
Skip to content