Konsultacje dotyczące bezpieczeństwa w Trzebieszowie.

W minionym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu konsultacji społecznych dotyczących tworzenia mapy zagrożenia bezpieczeństwa. Zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Trzebieszów mogli bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi i sugestie dotyczące bezpieczeństwa do policjantów z łukowskiej komendy.

W ubiegły piątek w Urzędzie Gminy w Trzebieszowie odbyło się pierwsze spotkanie łukowskich policjantów z przedstawicielami władz samorządowych i lokalnej społeczności w ramach konsultacji społecznych. Spotkanie poświęcone było zapowiedzianej przez MSWiA budowie ?Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego?, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. Mapy zagrożeń mają powstać w każdym z powiatów. Będą one tworzone w oparciu o dane Policji, ale także o informacje zebrane w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami. Zgłoszone podczas spotkania sugestie, postulaty oraz przekazane informacje zostaną przeanalizowane, a wnioski wdrożone do codziennej służby.

Piątkowe spotkanie był elementem całego cyklu konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie, ewaluację i wykorzystywanie takich map zagrożeń. Kolejne takie spotkania odbędą się w tym tygodniu w Adamowie, Stoczku Łukowskim i w Łukowie.

Skip to content