Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu “gospodarki niskoemisyjnej” dla Gminy Trzebieszów na lata 2021-2030

Wójt Gminy Trzebieszów serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebieszów  2021-2030

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów (pokój nr 13), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 30.12.2021 r. do dnia 10.01.2022 r. oraz na stronie internetowej archiwum.trzebieszow.gmina.pl. 

Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej poprzez formularz dostępny w pokoju nr 13 oraz na stronie internetowej archiwum.trzebieszow.gmina.pl. 

Formularz należy:

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebieszów oraz na stronie internetowej gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.

Informacje o projekcie ?Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebieszów 2021-2030? znajdziecie Państwo na stronie internetowej archiwum.trzebieszow.gmina.pl. oraz w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, tel. 25 796 05 41,
e-mail: [email protected].

POBIERZ FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i OPINII

Projekt PGN na lata 2021-2030

 

Skip to content