KRUS w Łukowie uprzejmie zaprasza rolników na szkolenie informacyjne

ZAPROSZENIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łukowie uprzejmie zaprasza rolników na szkolenie informacyjne z zakresu:

  1. Bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie  (zagrożenia zdrowia i życia występujące podczas pracy w gospodarstwie rolnym, najczęstsze przyczyny wypadków związanych z pracą w gospodarstwie rolnym, postępowanie
    w razie wypadku przy pracy rolniczej).
    Rehabilitacji rolników (informacje dotyczące wymogów do korzystania
    z rehabilitacji, skierowania do CRR KRUS dla rolników, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci).
  2. Definicja i rozpoznanie choroby zawodowej – borelioza.
  3. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
  4. Omówienie konkursu o tematyce ?Bezpieczne Gospodarstwo Rolne?.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 08.10.2019r. o godzinie 12:00
w Świetlicy Wiejskiej 34 E w Trzebieszowie Trzecim, 21-404 Trzebieszów, gmina Trzebieszów.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony konkurs z zakresu BHP 
w gospodarstwie rolnym, wyłonieni laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez KRUS.

 

Łuków, dn. 25.09.2019 r.

Skip to content