KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ

Zestawienie szkół podstawowych z terenu Gminy Trzebieszów którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych, w ramach rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowej szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży :  

? KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ ?

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota wsparcia – dotacja

1

Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny

w Celinach

1 000,00

2

Szkoła Podstawowa im. Jana i Janiny Dębowskich w Dębowicy

1 300,00

3

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

w Jakuszach

1 000,00

4

Szkoła Podstawowa w Leszczance

1 000,00

5

Szkoła Podstawowa im. Ks. T. A. Leszczyńskiego w Mikłusach

1 000,00

6

Szkoła Podstawowa im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego
w Szaniawach Matysach

1 300,00

7

Szkoła Podstawowa im. 5 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego
w Trzebieszowie

1 300,00

 

OGÓŁEM

7 900,00

Skip to content