LII Sesja Rady Gminy Trzebieszów – zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 559, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Trzebieszów w trybie hybrydowym odbędzie się LII (52) Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów oraz Państwo Sołtysi będą mogli brać udział w sesji przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak również w zdalnym trybie obradowania.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych
  z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Informacje ? wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

W załączeniu:

Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Trzebieszów na stronie www.posiedzenia.pl/trzebieszów

Skip to content