LIII (53) Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

SA.0002.11.2022                                                                               Trzebieszów, 28.10.2022r.

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w trybie hybrydowym odbędzie się LIII (53) Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów będą mogli brać udział w sesji przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak również w zdalnym trybie obradowania.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LIII (53) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy.
  6. Analiza oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
  7. Zamknięcie obrad LIII (53) Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                      

Andrzej Nurzyński

W załączeniu:

Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Trzebieszów na stronie www.posiedzenia.pl/trzebieszów

Skip to content