LOSOWANIE ANKIET do projektu “Energia Odnawialna w Gminie Trzebieszów” już w środę 23 marca o godzinie 12.00

Regulamin wyboru lokalizacji instalacji solarnych przeznaczonych do umieszczenia w projekcie “Energia Odnawialna w Gminie Trzebieszów

ZOBACZ LISTĘ OSÓB

  1. Wybór ww instalacji zostanie przeprowadzony w drodze losowania.
  2. Losowanie odbędzie się w dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
  3. Do losowania będą dopuszczone wszystkie złożone ankiety (590 szt wg załączonej listy).
  4. Losowanie dokonywane będzie przez wyznaczone przez Wójta Gminy osoby.
  5. Losowanie będzie odbywało się w obecności wszystkich zainteresowanych osób.
  6. Spośród ankiet zostanie wylosowanych 420 instalacji, które zostaną umieszczone w projekcie pod warunkiem podpisania umowy użyczenia do dnia 15 kwietnia 2016 r. lub w losowych przypadkach w innym terminie ustalonym z Urzędem Gminy.
  7. Dla pozostałych ankiet zostanie utworzona lista rezerwowa wg kolejności losowania.
  8. W przypadku zwolnienia miejsca na liście podstawowej w projekcie zostanie umieszczona pierwsza z listy instalacja spełniająca te same warunki (ilość kolektorów słonecznych, sposób montażu, podpisanie umowy).
  9. W przypadku możliwości dodania do projektu kolejnych instalacji (powyżej 420 szt.) będą one dodawane zgodnie z kolejnością z listy rezerwowej.
  10. ZOBACZ LISTĘ OSÓB

Skip to content