Lubelskie pomaga Ukrainie ? nauka języka polskiego

Projekt Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego skierowany jest do osób dorosłych, które w wyniku działań wojennych na Ukrainie, przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24.02.2022 r. W ramach oferowanego wsparcia 1800 migrantów będzie mogło dobrowolnie skorzystać z udziału w nieodpłatnych szkoleniach językowych z języka polskiego.

ZAPISZ SIĘ : Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie “Lubelskie pomaga Ukrainie ? nauka języka polskiego”

 Planowane jest utworzenie 150 grup szkoleniowych o małym składzie – max. 12-osobowym. Grupy będą tworzone w miejscach zapotrzebowania na tego typu działanie, w terminach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, tak aby ułatwić dostęp uczestnikom. Zajęcia – w zależności od preferencji -będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Szkolenia językowe będą prowadzone przez doświadczone instytucje zewnętrzne.

Rolą szkoleń językowych będzie przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących porozumiewania się w języku polskim, tak aby ograniczyć uchodźcom trudności związane z barierą językową. Po ukończeniu kursu, jego uczestnik będzie mógł łatwiej komunikować się z otoczeniem w celu zaspokojenia swoich potrzeb w sytuacjach codziennych: w urzędach, sklepach, placówkach medycznych, ośrodkach pomocy, placówkach edukacyjnych dla dorosłych oraz tych, do których będą uczęszczać jego dzieci. Nabycie umiejętności językowych przyczyni się także do wzrostu aktywności zawodowej osób przybyłych z Ukrainy ? ułatwi poszukiwanie zatrudnienia, założenie własnej działalności gospodarczej lub utrzymanie posiadanego już miejsca pracy.

 Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o zrealizowanym szkoleniu i nabytych umiejętnościach.

Wartość projektu to 2 899 380,00 zł, w tym środki przeznaczone bezpośrednio na szkolenia językowe to 2 521 200,00 zł. Projekt jest realizowany przez Województwo Lubelskie (Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego) w terminie od 1.05.2022 r. do 31.08.2023 r.

 Informacje o rozpoczęciu kursów językowych będą dostępne na naszej stronie internetowej i innych mediach oraz udostępnione w gminach, miastach i powiatach województwa lubelskiego po podpisaniu umów z firmami szkoleniowymi.

do-pobraniaDO POBRANIA

Plakat do wydarzenia Lubelskie pomaga Ukrainie ? nauka języka polskiego (link otwiera się w nowym oknie)

 

 

Skip to content