LVII Sesja Rady Gminy Trzebieszów w dniu 28 grudnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 28 grudnia 2022r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie  odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV (55) Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebieszów
  na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebieszów na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mikłusy w Gminie Trzebieszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Informacje ? wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

Załączniki na Sesję LVII  Rady Gminy Trzebieszów w dniu 28 grudnia   ze względu na rozmiary plików  (150 MB): 

 1. znajdują się na BIP:

https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=92&p1=szczegoly&p2=1828624

2. są do pobrania z portalu www.posiedzenia.pl/trzebieszow

 

Skip to content