LX Sesja Rady Gminy Trzebieszów 30.03.2023 godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 30.03.2023 r. (czwartek ) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:


Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie LX Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Trzebieszów w obronie dobrego
imienia Świętego Jana Pawła Drugiego
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebieszów w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Trzebieszów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Informacje ? wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

Załączniki na Sesję LX  Rady Gminy Trzebieszów w dniu 30 marca 2023 r. 

  1. znajdują się na BIP: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=340&action=details&document_id=1867677
  2. są do pobrania z portalu www.posiedzenia.pl/trzebieszow

 

Skip to content