LXI Seja Rady Gminy Trzebieszów w dniu 6 maja 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 6 maja 2023 r. (sobota)
o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie LXI Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebieszów nr XXX/253/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  8. Informacje ? wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów

Andrzej Nurzyński

Projektu uchwał: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=340&action=details&document_id=1880199

https://trzebieszow.posiedzenia.pl/?

 

 

Skip to content