Metody logowania do aplikacji samospisu

Znasz nazwisko panieńskie swojej mamy? Może Ci się przydać, gdy będziesz się logował_a do formularza spisu powszechnego na stronie spis.gov.pl. Metody logowania to numer PESEL oraz indywidualnie zdefiniowane hasło dostępu (aby zdefiniować hasło należy podać nazwisko rodowe matki) oraz Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (Profil Zaufany, systemy informatyczne banków, e-dowód).
 
Skip to content